Ondersteuning bij somberheid en depressie

De kern van een gezonde psyche is dat je beseft dat je in essentie helemaal goed bent zoals je bent. Zo eenvoudig als dat zinnetje klinkt, zo moeilijk is het in de praktijk. Veel mensen hebben van jongs af aan geleerd dat ze niet voldoen. Wellicht herken je dat. Dat het niet goed (genoeg) is zoals je bent. Je hebt je leven erop gebouwd. Dat voel je niet in het leven van alledag, maar op de achtergrond omzeil je veel van jezelf. Niet wetend wat de kracht eigenlijk is van al die dingen die in jouw ogen ‘niet voldoen’.

De kern van somberheid en depressie (en tevens allerlei andere mentale problematiek) is vaak het geloof: ik ben niet goed genoeg. Depressie kan vele oorzaken hebben, maar vaak komt het neer op dit onderhuids negatief zelfgeloof. Depressie is ingewikkeld. Je bent vastgelopen in een sombere stemming en je kunt niet meer genieten van de dingen die je vroeger wel fijn vond. Hetgeen je doet is niet meer in balans met de dingen die je belangrijk vindt in het leven. Als je je depressief voelt, heeft het allemaal geen zin meer en vindt je het lastig om in actie te komen. Terwijl actie juist wel is wat je nodig hebt. Als je te maken krijgt met depressie is je omgeving in het begin wel begripvol, maar naarmate je depressie blijft aanhouden ontmoet je steeds meer onbegrip.

Ik zie en begrijp dat iedereen tegen een depressie kan aanlopen, omdat depressie op zich bij het leven hoort.

Therapie bij depressie

Ik ga graag met je aan de slag, in het leren omgaan met verlies en onmacht, je te helpen verzoenen met jezelf en de realiteit, in het omarmen en lief leren hebben van jezelf, in het deconstrueren van valse overtuigingen en denkbeelden. Wil jij je minder somber voelen? Neem dan contact met mij op. Samen gaan we op zoek naar je waarden in het leven en keren we om en van binnen uit te handelen .
Psycholoog Sandra de Graaf in Gouda
Sandra de Graaf
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook in de avonduren

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact