Coaching en mindfulness aftrekbaar van de belasting

Als er sprake is van een leertraject (je doet kennis op onder begeleiding of toezicht), kun je misschien de kosten hiervan aftrekken van de belasting; je krijgt daardoor, afhankelijk van je inkomen, 30% tot 50% van de kosten terug van de belastingdienst. Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt. Er is een drempel van 250 euro (de kosten daarboven kun je aftrekken). Gebruik onderstaande link om te kijken of je aan de voorwaarden voldoet. voorwaarden aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven.

Studie- en bedrijfskosten ZZP-ers en werkgevers

Voor ondernemers geldt dat coaching aftrekbaar kan zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Volgt u een training, opleiding, cursus, seminar of workshop die aantoonbaar wordt gevolgd voor het op peil houden of verbeteren van uw vakkennis dan zijn deze kosten zakelijk aftrekbaar. Deze uren tellen ook mee voor het urencriterium, één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek. De BTW hiervan kunt u volledig terugvragen, mits uw bedrijf BTW-plichtig is. Gaat het echter om verbreding van kennis dan ziet de belastingdienst dit als privékosten. Deze zijn dan wellicht wel weer privé aftrekbaar als scholingsuitgaven. De uren tellen dan ook niet meer mee voor het urencriterium. Hiervan kunt u de BTW dan ook niet terug vragen.

Stel, je bent ZZP-er; de continuïteit van je bedrijf en alle aspecten van de bedrijfsvoering komen op jou aan. Dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat je goed kunt omgaan met stress en dat je hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden, zodat je bedrijf goed loopt. Jouw persoonlijk functioneren is dus cruciaal voor je bedrijfsvoering. Zowel een mindfulnesstraining als een coachtraject draagt hier in belangrijke mate aan bij. De belastingdienst zegt hierover:

"Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, letten wij op het motief waarmee u kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteren wij de kosten als aftrekpost. U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Wij bemoeien ons daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kunnen wij ingrijpen: er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel een redelijke verhouding is. Mocht in de kosten ook reis- en verblijfkosten zijn inbegrepen dan zijn de kosten voor 73,5% aftrekbaar. Worden ze apart in rekening gebracht, dan zijn ze aftrekbaar voor zover die kosten niet meer dan € 1.500 bedragen."

NB: Er zijn diverse teksten en aanwijzingen te vinden op internet. De belastingdienst omschrijft niet alles even uitgebreid, dus het is zaak om de eisen zelf te interpreteren. Check ook altijd zelf bij je eigen accountant hoe de regels te interpreteren voor jouw bedrijf.
Psycholoog Sandra de Graaf in Gouda
Sandra de Graaf
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook in de avonduren

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact