Over mijn werkwijze

Sterk cliëntgericht

Naast je staan, dat vind ik belangrijk. Jij bent de deskundige van jouw leven, ik ben deskundig in het doorzien van blokkades en in het aanboren van jouw mogelijkheden, wijsheid en kracht. Ik ben er van overtuigd dat alles wat je nodig hebt in jou te vinden is.

Mijn hulp is voor een groot deel gericht op het heel maken van jezelf. Dat begint met (weer) leren ontspannen en naar jezelf te luisteren. Om rust te vinden in de wervelwind van vragen, gedachten, problemen en verlangens. Ik help je bewust te worden van de bril waardoor je kijkt; te zien waarin je liefdeloos en hard voor jezelf geworden bent; de butsen te verwerken die je oploopt in het leven; de verdediging te slechten die je hebt gebouwd tegen het ongewenste en die je in het leven in de weg is gaan zitten; beelden te doorsnijden die niet meer reëel maar wel bepalend zijn,; af te dalen in de nog niet verkende innerlijke gebieden; te voelen wat je niet meer durfde voelen; contact te maken met je lijf; meer te houden van jezelf, te mogen zijn wie je (ten diepste) bent en meer uit de verf te komen.

Therapie die aansluit op jouw vragen en behoeften

Mijn werkwijze laat zich het best omschrijven met Integrale ervaringsgerichte Therapie en Coaching.
Ik maak daarbij gebruik van werkzame benaderingen die passen bij jou en bij je vraag zoals:
De allerbelangrijkste ingrediënten en het fundament van mijn werk zijn: aandacht, acceptatie, liefde en toewijding. Zonder deze 4 is geen herstel mogelijk. Je kunt dit als basishouding van mij verwachten, en ik help jou een houding van liefde, aandacht acceptatie en toewijding naar jezelf te ontwikkelen.

In veel gevallen zit de pijn in het afgesneden zijn van jezelf. Waar we in ons leven niet ontmoet zijn met liefde, aandacht en acceptatie ontstaat deze afsnijding vaak. We schrikken terug van onszelf en creëren onbewust een overlevingsstrategie. We hopen zo de liefde en aandacht die we missen of gemist hebben te krijgen. Kern van mijn benadering is te leren liefde aandacht en acceptatie aan te wenden voor alles wat we zijn en hiermee de verborgen en teruggeschrokken gebieden in het licht te zetten

Heb je hier nog vragen over of wil je graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op.
Psycholoog Sandra de Graaf in Gouda
Sandra de Graaf
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook in de avonduren

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact