Acceptance Commitment Therapie (ACT)

Acceptance Commitment Therapie is een vrij nieuwe effectieve therapie. Een combinatie van cognitieve gedragstherapie 3.0 en mindfulness.

Ieder mens wil voluit leven en ervaart daarbij soms belemmeringen. We worden allemaal weleens geconfronteerd met belemmerende gedachten als: Kan ik het wel? Waarom lukt me dit niet? Ik zou gelukkiger moetenzijn. Ik zou meer succesvol moeten zijn. Ik zou ergens anders inmijn leven moeten zijn.

Ergens gedurende de levensloop dringen deze gedachten zich aan alle mensen op. Voor de meeste mensen geldt dat dit soort gedachten zelfs regelmatig de kop opsteken. Soms lijken ze wel een eigen leven te leiden.

Je geest spreekt je soms toe op een wijze die niet bijdraagt aan je welzijn en die je belemmert om voluit in het leven te staan. Daarvoor maakt je geest gebruik van verschillende strategieën. Zo kan hij het verleden aanhalen: Vroeger kon ik het ook niet, dus het zal me nu ook vast niet lukken. Of je geest vergelijkt je op een negatieve wijze met anderen: Mijn oud-klasgenoot heeft wel al de carrière gemaakt die ik wilde. Waarom lukt het mij niet?

Je geest heeft honderden strategieën ter beschikking om je af te remmen in je leven. Bij ACT veronderstelt men dat normale psychische processen leiden tot de belemmerende gedachten. Die gedachten hebben meestal de functie om mensen te beschermen tegen mogelijke gevaren. Maar ze veroorzaken daarbij psychisch lijden.

De geest legt verbanden en doet aan de hand van die verbanden voorspellingen. Maar die voorspellingen kunnen ook onjuist zijn, waardoor ze gevaren gaan vermijden die er mogelijk niet zijn, of die niet zo schadelijk zijn als we geloven. De geest maakt regels die ons belemmeren om voluit te leven of die in het ergste geval destructief zijn. En zelfs wanneer we geen actie ondernemen, kan de geest psychisch lijden veroorzaken door telkens negatieve herinneringen onder onze aandacht te brengen.

ACT leert je meer bewust te zijn van je geest. Het leert je beter om te gaan met je geest, zodat deze je niet meer zo afremt in je pogingen om voluit te leven. Het doel van ACT is dat je een zinvol en rijk leven leidt terwijl je de pijn accepteert die daar onvermijdelijk bij hoort.

Ik zet ACT in als onderdeel van het traject.
Psycholoog Sandra de Graaf in Gouda
Sandra de Graaf
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook in de avonduren

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact