Mindfulness - Heartfulness - Playfulness

Mindfulness

Mindfulness draait om het in contact komen met jezelf in het hier en nu. Ik zet Mindfulness in als onderdeel van een therapie- of coachingstraject. Veel mensen zitten vooral in hun hoofd en bijna iedereen heeft grote moeite naar zijn eigen lichaam te luisteren. Door je aandacht met zorg te richten op jezelf, je innerlijk en het moment waarin je bent, hervind je jezelf. Voor de meeste mensen is dat een regelrechte openbaring. Maar belangrijker dan dat: het opent de weg jezelf te vinden.

Het is vaak moeilijk te weten wat je werkelijk voelt. Misschien heb je het gevoel ‘jezelf niet te zijn’, of voel je dat je vastzit. Dat komt voor een deel doordat je slecht contact met jezelf (je lichaam, je innerlijk) hebt. Je ‘hoort’ je lichaam niet roepen, schreeuwen, dat je nu rustig aan moet doen. Je negeert de signalen van ongenoegen, je sluit je af van de buikpijn voordat je naar je werk gaat en je doet al die onrust af als dat hoort er nu eenmaal bij. Dan leef je op de automatische piloot. Je kunt voor je gevoel bijna niet anders meer. Met de inzet van Mindfulness brengen we daar verandering in.

Mindfulness is een bewuste, open, vriendelijke aandacht in het hier-en-nu die vrij is van veroordelingen. Mensen die mindful zijn, leren om op een accepterende wijze ten minste net zoveel aandacht te hebben voor het heden als voor gedachten over andere momenten. Gedachten worden niet zozeer als waarheden gezien, maar als gebeurtenissen die nu plaatsvinden. En net zoals wolken aan de hemel voorbijtrekken, kunnen ook (pijnlijke) gedachten aan ons voorbijgaan. Een persoon die mindful is beseft dat die pijn slechts van tijdelijke duur is en houdt daarnaast voldoende aandacht voor de rijkdom aan andere gebeurtenissen die op dat moment plaatsvinden. Bij mindfulness gaat het er dus niet om dat mensen zich terugtrekken uit het leven om in een hoekje te mediteren. Het gaat er juist om dat mensen ‘ja’ zeggen tegen alles wat ze ervaren, waardoor ze voluit in het leven kunnen staan. Sinds enige tijd is de aandacht voor deze bijzondere levenshouding sterk toegenomen. Mindfulness blijkt vrijwel alle mentale problemen in enige mate te verminderen. Het werkt vooral goed bij problemen waarbij de geest een cliënt langdurig lastigvalt. Daarnaast herstellen cliënten die mindful zijn sneller na een terugval.

Ik vul Mindfulness graag aan met twee hieraan complementaire en minstens zo belangrijke elementen: Heartfulness en Playfulness.

Heartfulness

Met open hart, compassie, liefde en aandacht naar jezelf en de ander kijken.
Het is pijnlijk om te zien -en op mijn werkstoel als psycholoog zie ik dit heel vaak- hoe vaak mensen zichzelf afwijzen, zichzelf niet goed genoeg vinden en zichzelf soms zelfs haten. Dat heeft veel te maken met de maatschappij waarin we leven. We moeten onszelf voortdurend verbeteren in een nooit eindigende prestatieladder, we vertellen dat geluk en liefde maakbaar zijn en het dus onze eigen schuld is dat we onszelf niet gelukkig voelen, we hebben ook een diepgeworteld collectief schuldgevoel: mens zijn is bij wijze van spreken schuldig zijn.

Mindfulness is van oorsprong een oosterse benaderingswijze, in het oosten kennen ze interessant genoeg deze mate van zelfafwijzing niet. Het is belangrijk om naast Mindful vooral Heartful te worden. Heartful zijn betekent in de eerste plaats gezonde zelfliefde en zelfcompassie te ontwikkelen, met open hart naar jezelf kijken. Jezelf omarmen en koesteren. Te erkennen dat je in je diepste wezen onschuldig en liefdevol bent. Als je met open hart naar je zelf kunt kijken kun je dit ook naar de ander.

Met open hart aanwezig zijn is een staat van zijn van ruimte maken en ontvangen van alles wat zich aandient, het gewenste en het ongewenste. Het gaat niet over niets doen, het is een oefenen en nog eens oefenen in het aanwezig zijn bij wat zich aandient bij jezelf en de ander zonder te verwerpen, af te sluiten of te grijpen.

Playfulness

Playfulness is vrijheid om te spelen en experimenteren. Zonder oordeel ervaren en genieten. Het tegenovergestelde van spel is niet werk maar depressie. Spelen is je mogen overgeven aan het leven. Het is een misvatting dat spel niet hoort bij het volwassen leven. Spel en creativiteit zijn essentiele menselijke kwaliteiten die ons helpen het leven vol te leven.

Playfulness is ook regelmatig stoppen met duiden en opgaan in het moment. In spel, humor of beweging kan het patroon waar je jezelf mee vast hebt gezet verruimen en los worden, Je kunt uitzoomen en je kunt lachen om al je pogingen anders te zijn dan je bent.

Heb je hier nog vragen over of wil je graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op.
Psycholoog Sandra de Graaf in Gouda
Sandra de Graaf
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook in de avonduren

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact