Zijnsgerichte en Nonduale Therapie en Coaching

Als je verder wilt gaan dan ‘gewone’ psychotherapie, als je verder wilt groeien, niet alleen van problemen af wilt maar jezelf verder wilt ontwikkelen, jezelf wilt ontmantelen van niet passende jassen en wilt thuiskomen in wie je werkelijk bent dan is de weg van zijnsgerichte en nonduale therapie mogelijk iets voor jou.

Uitgangspunt is dat je van nature veel vrijer, opener, onschuldiger bent dan je in het leven geworden bent. De grond van het bestaan is pure levenslust, openheid, creativiteit. Ooit ben je meer of minder teruggeschrokken uit deze staat. Ik sta je bij in de ontkrampende, bevrijdende en soms ook zware afdaling naar de lege, tere, kwetsbare teruggetrokken gebieden in jezelf. Ik help je daar te ontspannen en te kunnen vertoeven, te ontladen en liefdevol te zijn naar jezelf. Zo kun je oorspronkelijk vrij en creatief worden in alle situaties en relaties. Je gaat zelfcompassie en gezonde zelfliefde ontwikkelen en voelt je steeds meer als vanzelf gelukkig en vrij.

Geluk en welbevinden zijn niet het resultaat van inspanningen maar zijn direct voorhanden als je terugkeert naar je ware natuur. Het draait om wie jij werkelijk bent. Niet de verbetering of verandering van de persoonlijkheid staat op de voorgrond maar het contact met wie jij ten diepste bent. Leven en werken vanuit het contact met die essentie, leidt tot een nieuw levensbeeld, opent het hart, inspireert tot nieuw gedrag en is de bevrijding van veel onnodig lijden.

We richten ons niet op het verbeteren of aanvullen van het bestaande zelfbeeld maar op het loslaten en de bevrijding daarvan. Dit betekent dat aannames programmeringen, conditioneringen en verwachtingen worden verkend en doorzien als patronen uit het verleden die geen relatie hebben met de werkelijkheid van dit moment.

Tezamen werken we ook naar het ontladen en doorbreken van de programmeringen, zodat weer in vrijheid gehandeld kan worden vanuit wie je werkelijk bent. Essentiele ingrediënten hierbij zijn bewustzijn, inzicht, Lichaamsbewustzijn, energiedoorstroming, zelfcompassie en zelfliefde.

Heb je hier nog vragen over of wil je graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op.
Psycholoog Sandra de Graaf in Gouda
Sandra de Graaf
  • Ervaren psycholoog
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook in de avonduren

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact